Skilled Nursing Services

OPIEKA PIELEGNIARSKAPielęgniarka ma wiele ważnych obowiązków pielęgniarskich odpowiedzialnych za szereg rodzajow

opiek nad pacjentem i zadania administracyjne, w tym:

Monitorowanie podstawowego stanu zdrowia pacjenta, takiego jak parametry życiowe i stan ogólny

Zmiana opatrunków, pielęgnacja ran lub zakładanie cewników

Zbieranie historii pacjentów i prowadzenie dokumentacji

Zapewnienie osobistej opieki, np. pomoc w kąpieli i toaletach

Doradztwo w zakresie planów opieki

Administracja leków


Zarządzanie cukrzycą


Pielęgnacja stóp


Pielęgnacja stomii


Zastrzyki


Opieka paliatywna/hospicyjna


Hipodermocliza


i więcej …Our Skilled Nursing Services are performed by Licensed Practical Nurse or Register Nurse.

Nurse has plenty of important nursing duties on their plates responsible for a range of

patient care and administrative tasks, including:

Monitoring basic patient health such as vital signs and overall condition

Changing dressings, wound care or inserting catheters

Taking patient histories and maintaining documentation

Providing personal care, such as helping with bathing and toileting

Consulting on care plans

Medication Administration


Diabetic Management


Foot Care


Ostomy Care


Injections


Palliative/Hospice Care


Hypodermoclysis


and more …