Home Support Services

Usługi pomocy domowej


Having additional support and care can be an affordable solution that enables individuals to stay at home safely and comfortably. Whether you need short-term or long-term care, our HSWs are available to help with all of your home care needs.


Our Home Support Workers Can Help With the Following:

Meal Planning and Preparation

Escorting to Medical Appointments

Escorting to Social Events

Medication Reminders

Light Housekeeping

Laundry

Watchful Companionship

Fall Prevention

Recreation and other Social Activitiesand more...


Posiadanie dodatkowego wsparcia i opieki może być niedrogim rozwiązaniem, które umożliwia osobom przebywanie w domu bezpiecznie i wygodnie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz opieki krótkoterminowej, czy długoterminowej, nasi pracownicy służby zdrowia są dostępni, aby pomóc w zaspokojeniu wszystkich potrzeb związanych z opieką domową.


Nasi pracownicy pomocy domowej mogą pomóc w następujących kwestiach:

Planowanie i przygotowywanie posiłków

Eskortowanie na wizyty lekarskie

Eskortowanie na imprezy towarzyskie

Przypomnienia o lekach

Lekkie sprzątanie

Pranie

Czujne towarzystwo

Zapobieganie upadkom

Rekreacja i inne działania społeczne

i więcej...


Home Support Service helps provide assistance for seniors with everyday tasks by Home Support Worker for people who are faced with health related issues or aging.