Foot & Nail Care

Pielęgnacja stóp i paznokci


Our goal is to provide clients with foot care/nail care that is a comforting, relaxing, stress-free experience, dignity, privacy, and pleasure. Foot care needs are being assessed based on current medical conditions, past lifestyle, and current abilities and desires. The client's abilities are supported by encouraging them will be adjusted according to the client's individualized care plan. Above care, as other personal care is done with client consent. Our foot & nail care services are provided by professional and caring nurses. Regular foot care significantly improves comfort, mobility, the general health of your feet and is particularly important for people with diabetes because regular foot care can prevent problems and assist in early identification and care if problems do occur. Caregivers assess, monitor, maintain, and refer to podiatrists as needed.

BASIC FOOT CARE INCLUDES:

 • Maintaining hygiene of the feet - including regular washing and taking care of wearing appropriate footwear

 • Nail clipping and filing

 • Use of emollients to promote healthy skin

 • Monitoring changes


FOOT CARE WILL BE PROVIDED TO:

 • Promote cleanness

 • Prevent infection/bacterial buildup

 • Prevent self-injury to the client

 • Prevent ingrown toenails

 • Improve circulation

 • Prevent skin breakdown

Naszym celem jest zapewnienie Klientom pielęgnacji stóp/paznokci, która jest pocieszającym, relaksującym, bezstresowym doświadczeniem, godnością, prywatnością i przyjemnością. Potrzeby w zakresie pielęgnacji stóp są oceniane na podstawie aktualnych schorzeń, przeszłego stylu życia oraz obecnych możliwości i pragnień. Umiejętności klienta wspierane zachęcaniem będą dostosowywane zgodnie z indywidualnym planem opieki klienta. Powyżej opieki, podobnie jak inna opieka osobista, odbywa się za zgodą klienta. Nasze usługi w zakresie pielęgnacji stóp i paznokci świadczone są przez profesjonalne i opiekuńcze pielęgniarki. Regularna pielęgnacja stóp znacząco poprawia komfort, mobilność i ogólny stan zdrowia stóp i jest szczególnie ważna dla osób z cukrzycą, ponieważ regularna pielęgnacja stóp może zapobiegać problemom i pomagać we wczesnej identyfikacji i opiece w przypadku wystąpienia problemów. Opiekunowie oceniają, monitorują, utrzymują i kierują do podologów w razie potrzeby.

PODSTAWOWA PIELĘGNACJA STÓP OBEJMUJE:

 • Utrzymanie higieny pielęgnacji stóp – w tym regularne mycie i dbanie o noszenie odpowiedniego obuwia

 • Obcinanie i piłowanie paznokci

 • Stosowanie emolientów w celu promowania zdrowej skóry

 • Monitorowanie zmian