Personal Care Services

Usługi higieny osobistej


HCA is best suited to provide this type of care. Health Care Aides work independently with their clients. They help people with terminal illnesses, or debilitating conditions and disabilities, who cannot care for themselves. Health Care Aides help clients live more comfortably, safely, and independently. In many cases, they help seniors stay longer in their own homes, instead of moving into a care home. They also keep nurses informed of any changes in their client’s condition or behavior - and ensure they get medical attention right away. Health Care Aides are trained to perform lifts, transfers, and other personal assistance so that they can safely help patients with the following:

Bathing and grooming

Getting dressed

Toileting

Mobility

Feeding

Ambulation Assistance (repositioning, transferring)

Incontinence Assistance and more ...

Health Care Aides also provide the following services:

Light housekeeping and laundry

Meal planning and preparation

Medication reminders

Watchful companionship

Escorting to medical appointments and social events

Opiekunowie opieki zdrowotnej pracują niezależnie ze swoimi klientami. Pomagają ludziom nieuleczalnie chorym, wyniszczającym i niepełnosprawnym, którzy nie potrafią o siebie zadbać. Opiekunowie zdrowotni pomagają klientom żyć wygodniej, bezpieczniej i niezależnie. W wielu przypadkach pomagają seniorom pozostać dłużej we własnych domach, zamiast przenosić się do domu opieki. Informują również pielęgniarki o wszelkich zmianach w stanie lub zachowaniu klienta i zapewniają natychmiastową pomoc medyczną. Pomocnicy opieki zdrowotnej są przeszkoleni w zakresie podstawowwej opieki pacjeta, aby mogli bezpiecznie pomagać pacjentom w następujących kwestiach:

Kąpiel i pielęgnacja

Ubierać się

Toaleta

Mobilność

Karmienie

Asysta ambulatoryjna (zmiana pozycji, przenoszenie)

Pomoc przy nietrzymaniu moczu i nie tylko...

Opiekunowie zdrowotni świadczą również następujące usługi:

Lekkie sprzątanie i pranie

Planowanie i przygotowywanie posiłków

Przypomnienia o lekach

Czujne towarzystwo

Eskortowanie na wizyty lekarskie i imprezy towarzyskie


When an individual has difficulty performing daily tasks, such as bathing, they may benefit from having extra help by Health Care Aide at home.